واقع نگری ارزش مدار،پایه ریزنظام متعالی اقتصاد عصر ظهور
50 بازدید
موضوع: امامت و مهدویت
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : پایگاه اطلاع رسانی فاطمیون / 93/2/15
تعداد شرکت کننده : 0

حجت الاسلام امیر محسن عرفان تاکیدکرد:

واقع نگری ارزش مدار،پایه ریزنظام متعالی اقتصاد عصر ظهور

پژوهشگر مهدوی با بیان اینکه دومین شاخصه اقتصاد متعالی عصر ظهور واقع نگری ارزش مدار است، گفت: اقتصاد عصر ظهور در عین واقعی بودن برخوردار از ارزش های معنوی و ضوابط اخلاقی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فاطمیون،حجت الاسلام امیرمحسن عرفان،استاد مرکز تخصصی مهدویت با بیان اینکه دومین شاخصه اقتصاد متعالی عصر ظهور واقع نگری ارزش مدار است، گفت: اقتصاد عصر ظهور در عین واقعی بودن برخوردار از ارزش های معنوی و ضوابط اخلاقی است.
وی با بیان اینکه اقتصاد متعالی عصر ظهور در مفاهیم مبنایی، حقوقی و اقتصادی واقع گراست، خاطرنشان کرد: بدین معنا که در عصر ظهور فقط به بینش ها، تعاریف و مفاهیم اکتفا نمی شود بلکه باورهای مخصوصی به انسان در سیر و سلوک اقتصادی داده می شود تا در کنار چهارچوب حقوقی و ضوابط قانونی نظام متعالی اقتصادی پایه ریزی شود.
حجت الاسلام عرفان عدل، قسط و عدالت اجتماعی را یکی از اهدافمهم نظام متعالی اقتصادی عصر ظهور دانست و بیان داشت: بخش وسیعی از دستاوردهای عصر ظهور با عدالت اجتماعی محقق می شود، عدالتی که اصل است و یک هدف بزرگ اقتصادی به طوری که هرگاه روش و سیاست های اقتصادی جامعه در تضاد با عدالت قرار گیرد عدالت مقدم است.
این پژوهشگر مهدوی ادامه داد: به عبارتی دیگر در عصر ظهور سیاست های اقتصادی ذیل ارزش های معنوی است، در عصر ظهور نظام اقتصادی به امور اقتصادی نگاه اخلاقی دارد. به عبارتی وقتی می خواهد برای افراد وظایف اقتصادی قرار دهد، سعی می کند این وظیفه را با یک ارزش اخلاقی و عبادی بیامیزد.
وی با بیان اینکه در عصر ظهور سعی می شود انگیزه های مخصوصی شکوفا شود، اظهارداشت: به عنوان نمونه انگیزه، اخوت، تعاون، تکافل، ایثار، محابات در معامله و قناعت نکات ریزی هستند که نمی توان به سادگی از آنها گذشت.
حجت الاسلام عرفان افزود: از تمام این ویژگی ها، مکانیزم های معنوی اقتصاد عصر ظهور کشف می شود، این مکانیزم های معنوی خیلی از پیش فرض ها و شاخصه هایی که اقتصادهای دیگر به عنوان اصول و شاخصه های مسلم مطرح می کنند، تغییر می دهد.
این پژوهشگر مهدوی گفت: به این معنی که به جای رقابت های آن چنانی که منجر به ورشکستگی ها و بروز تفرقه ها می شود تعاون و ایثار و احسان در روابط اقتصادی افراد جایگزین می شود.
وی با بیان اینکه دستاوردهای اقتصادی عصر ظهور نمونه های تاریخی نیز داشته است، تصریح کرد: در تاریخ اسلام و بازارهای اسلامی نمونه های فراوانی را در روابط اقتصادی جامعه می بینیم که جهان بینی الهی چه نقشی در حیات اقتصادی افراد داشته است.
حجت الاسلام عرفان خاطرنشان کرد: جهان بینی الهی در طول تاریخ توانسته انگیزه ها و روحیات افراد را تغییر دهد و سودطلبی های آن چنانی در جهان سرمایه داری را به حفظ تعاون ایثار و برادری تبدیل کرده است.
این پژوهشگر مهدوی نظام اقتصادی متعالی عصر ظهور را مهمترین الگو در اقتصاد جهادی دانست و بیان داشت: اگر می خواهیم که در عصر ظهور اصل قناعت نهادینه سازی شود، در جامعه کنونی می توانیم با استفاده از ابزار رسانه به نهادینه سازی اصل قناعت در جامعه کمک کنیم.
وی خاطرنشان کرد: براین اساس درحال حاضر بزرگترین چالش فراروی ما مصرف گرایی افراطی است و اصل قناعت کار ویژه در مبارزه با مصرف گرایی افراطی است.

شماره مطلب : 1060

زمان انتشار93/2/15 - 14:35