رسانه و آموزه مهدویت
155 بازدید
ناشر: بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود عج
نقش: محقق
شابک: 978-600-7120-65-1
سال نشر: 1394
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
انقلاب اسلامی، عرصه ارتباط دین و رسانه را فراخ کرده است و ساحت دینی رسانه را، در ابعادی بی‌سابقه، گستردانده است؟ رویکرد هوشمندانه به رسانه، بی‌گمان اشاره به آن هدف مهمی دارد که در راه پاسخ‌گویی به نیازهای دوران ما از رسانه مورد انتظار است. اصحاب رسانه باید بیش از پیش باور کنند که به برکت پیروزی انقلاب اسلامی، دنیای اسلام و به ویژه جامعه شیعی پا در عرصة نوین و دشواری گذارده است. این عرصة جدید ادعای تمدّن‌سازی جهانی بر مبنای اندیشه ناب اسلامی در عصری است که دنیای کفر و نفاق نیز داعیة تمدن‌سازی جهانی بر مبنای اندیشه لیبرال و دموکراسی را دارد. مهم این است که تا چه حدّ به اقتضائات روزگار جدید تن داده‌ایم؟ غفلت امروز باعث انزوای ما در میان الگوهای منجی‌باوری است و توفیق در انجام این مأموریت تاریخی، فتحی جهانی و گامی بلند به سمت جامعه جهانی مهدوی است. رشد و گسترش وسایل ارتباط جمعی و فناوری‌های نوین، تا حد زیادی بهانه وجود تنگناها و موانع را در عرصه بلاغ و بیان آموزة مهدویت را گرفته است. امروزه دیگر نمی‌توان گفت که مخالفان و معاندان در حصار مرزهای جغرافیایی و سیاسی خود، یکه تاز و متکلّم وحده هستند، بلکه محتوای پیام آموزة مهدویت در عالم ثبوت جهانی است، در عالم اثبات و عرصة بلاغ نیز امکان ابلاغ عام و جهانی یافته است. در این جستار، فرض بر این بوده که رسانه‌ها این توانایی را دارند که مانند یک مرکز قدرتمند فرهنگی، ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی آموزة مهدویت را که در واقع جلوه‌گری غایت‌مندی تاریخ می‌باشد را، تحت تأثیر نفوذ قرار دهد و با بهره‌گیری از تکنیک ارتباطی بر ایده‌ها، رفتارها و نگرش مردم در خصوص آموزة مهدویت تأثیر مثبت بر جای گذارد. از این رو، برای نشان دادن صحت این استدلال، تلاش می‌شود که نشان داده شود: 1. چه ارتباطی میان رسانه و آموزه‌های دینی برقرار است؟ 2. پیوند‌های دوسویه رسانه و آموزه مهدویت چیست؟ 3. مهم‌ترین راهکارها و راهبردهای رسانه در عرصة اندیشه مهدویت چه می‌باشد؟ در این نوشتار روش پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است و با توجّه به این روش، جامعة آماری پژوهش شامل کلیه مصادیق رسانه، اعم از شفاهی، چاپی، تصویری و... می‌باشد. در این خصوص، نمونه‌گیری انجام نشده و کلیه منابع و مراجع در دسترس، مورد بررسی و تحلیل واقع شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها، فرم فیش‌برداری بوده، به علاوه از شیوة تحلیل کیفی به منظور تحلیل و جمع‌بندی یافته‌ها استفاده شده است. در این پژوهه نگارنده بعد از تبیین کلیات تحقیق در فصل دوم می‌کوشد تا ضرورت مهندسی رسانه زمینه‌ساز و قابلیت‌های رسانه‌ای آموزه مهدویت را تبیین کند و در ضمن به نقش رسانه در تغییر نگرش به آموزه مهدویت نیز توجه داشته باشد. در فصل سوم نیز به موضوعاتی از قبیل: «راهکارهای رسانه زمینه‌ساز در عرصة باورافزایی مهدویت» و «ضرورت اتخاذ رویکرد راهبردی به آموزه مهدویت در رسانه‌ها» اشاره شده است. در این مجال، سعی بر آن است که با تمرکز و تأملی آسیب‌شناختی و فرصت‌شناختی بر ابعاد مختلف فعالیت رسانه‌ای در حوزة آموزة مهدویت،‌ صاحب‌نظران را به تأمل و ژرف‌نگری بیشتر در این عرصه فرا بخوانیم.