قبیله تزویر
50 بازدید
ناشر: بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود و مرکز تخصصی مهدویت
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
در عصر حاضر به میمنت فزونی مطالعات مهدوی، و هویدا شدن آسیب ها و خسارت های ادعاهای دروغین در عرصة اندیشه مهدوی، کمتر کسی در ضرورت بازشناسی مدعیان دروغین مهدویت تردید دارد. مطالعات تاریخی و مشاهدات کنونی این واقعیت را آشکار می سازد که طرح ادعاهای دروغین خواست دشمنان اسلام و برنامه اسلام زدایان بوده است. اندیشه مهدویت در راه رسیدن به سر منزل مقصود ممکن است در دریای پرتلاطم حوادث با موانعی روبه رو شود. شرط رسیدن به ساحل نجات در درجه اول تقویت نیروی محرکه این گفتمان و در درجه دوم شناخت و رفع موانع احتمالی است. مدعیان دروغین مهدویت همانند موج‌های کوتاهی در اقیانوس بزرگ اسلامی به چشم نمی‌آمدند و در خور توجه نبودند؛ اما چون برخلاف مسیر انسانی و فطری در حرکت بودند فتنه و فساد می‌انگیختند و غوغاآفرینی می‌کردند و از همه مهم‌تر چون پاره‌ای از اینها به قدرت‌های بزرگ وابستگی داشتند، در دژهای امنیتی جامعه، گسست پدید می‌آورند و جامعه را از ترقی و کمال باز می‌داشتند. «مدعیان دروغین مهدویت» مفهوم و انگاره‌ای است که اندیشه و تأمل درباره آن، برای همگان جالب و پر جاذبه است. این نوشتار کوشش فروتنانه‌ای است برای تبیین علل و زمینه‌های پیدایش مدعیان دروغین مهدویت. آن چه پیش روی شماست کتاب «قبیله تزویر» است که در آن از موضوعاتی چون: مدعیان دروغین در آینة تاریخ، شخصیت شناسی مدعیان دروغین مهدویت، گونه شناسی مدعیان دروغین، مشخصه های رفتاری – اعتقادی مدعیان دروغین، راه های در امان ماندن از گزند مدعیان دروغین و عوامل پیدایش مدعیان دروغین بحث شده است.