دولت خدا
55 بازدید
ناشر: مرکز فرهنگی تبلیغی آینده سازان
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
از زمانی که اصطلاح «جهانی‌سازی» در دنیای سیاست به شعار روز تبدیل شد، درک مشترک خیلی‌ها از جهان را زنجیره‌ای از «پایان‌ها» تشکیل می‌داد؛ پایان فقر، پایان بی عدالتی، پایان فساد، اما امروزه در میانه بدترین بحران‌های ناشی از جهانی‌سازی ما در عوض شاهد پایان‌های دیگر هستیم، یعنی پایان انسانیت، اخلاق و معنویت؛ نتیجۀ این وضع، بروز یک گفتمان درحال ظهور پیرامون جهان است که سؤال آغازینش، خود تعریف گر آن است: سرانجام این جهان به کجا می‌انجامد؟ اما در این میان، بین الگوی حکومت مطلوب اسلام «حکومت جهانی حضرت مهدی» و الگوی ناشی از اندیشۀ بشری «جهانی‌سازی» تفاوت‌های جدی وجود دارد. آرمان‌ها و آرزوهای بشر در طول تاریخ، به خصوص در عصر جهانی‌سازی، تنها در حکومت جهانی حضرت مهدی تحقق خواهد یافت. هیچ یک از نهادها و سازمان‌های بین‌المللی و قدرت‌های بزرگ جهانی، ‌توان و شایستگی ادارۀ مطلوب جهان را ندارند و بشر در اضطراب آینده خود به سرمی‌برد. حکومت جهانی حضرت مهدی پاسخی است به بشر از نگرانی آینده خود. از این منظر می‌توان چنین ادعا کرد که تشکیل حکومت جهانی حضرت مهدی محصول یک جابه‌جایی بنیادین در اصول استراتژیک جامعه جهانی است. جابه‌جایی قدرت سخت افزاری با قدرت نرم افزاری ایدئولوژی اسلامی. کتاب پیش روی شما با عنوان «دولت خدا» کوششی است در مقایسه تطبیقی جهانی سازی غربی و حکومت جهانی حضرت مهدی علیه السلام . این کتاب در دو فصل سامان یافته است. در فصل اول: با عنوان رؤیای بر باد رفته نگارنده به پیامدهای منفی جهانی سازی همچون:جهانی شدن تجارت های شیطانی، شکل گیری سلطه جهانی، جهانی شدن مشکلات، هنجار زدایی جهانی و...اشاره می کند و در فصل دوم با عنوان راه رهایی به شاخصه ها و ویژگی های حکومت جهانی حضرت مهدی علیه السلام اشاره می شود.