نقش انقلاب اسلامی ایران در تغییر نگرش به آموزه مهدویت
48 بازدید
محل نشر: فصلنامه انتظار موعود شماره 32 تابستان 1389
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
درک و فهم حقیقت انقلاب اسلامی کار ساده‌ای است. اما هر ساده‌ای را نمی‌توان به سادگی بیان کرد. برای راه یافتن به میدان این حقیقت ما به زمان نیازمندیم. گرچه اسلام و با تأکید پردامنه‌تر تشیّع، در ساحت فلسفه تاریخ، فرایند تمدن‌سازی و ایستگاه آخر جهان تصویری توان‌مند، غایت‌خواه و آرمان‌‌گرا را در اندیشه مهدویت به رخ همگان کشیده است. اما این اندیشه در طول تاریخ با هول و هراس‌های بسیاری آمیخته شده و بعضاً با اجمال و اهمال به مهجوریت کشیده شده است. با پیروزی انقلاب اسلامی آموزة مهدویت یکی از عمیق‌ترین و اساسی‌ترین عرصه‌های عملی و علمی اسلام که در گرداب حوادث روزگار مورد غفلت و کوتاهی قرار گرفته بود به بطن زندگی مسلمانان آورده شد. نگارنده در این مقاله می‌کوشد، تا میزان تأثیر انقلاب اسلامی را در آموزة مهدویت و نگرش مردم نسبت به این آموزه را نشان دهد. کلیدواژه‌ها: مهدویت، انقلاب اسلامی، انتظار، امام خمینی، زمینه‌سازی، ولایت فقیه، نگرش.