بازخوانی عوامل پیدایش مدعیان دروغین مهدویت و گرایش مردم به آنان
52 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی تخصصی انتظار موعود شماره 30 پاییز 1388
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی