تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
 
تاریخ و تمدن اسلامی 
دانشگاه معارف اسلامی قم 
 
دکترا 
 
تاریخ و تمدن اسلامی 
دانشگاه معارف اسلامی 
0.00 
خارج